Epizoda 3 - Genog

Přejít na obsah

Epizoda 3

Muži, kteří vybudovali Ameriku


Po dlouhé občanské válce, je Amerika silnější, než kdykoliv předtím. Cornelius Vanderbilt díky své hrubosti a zastrašování, vybudoval železniční říši, která spojila celou zemi. John Davison Rockefeller vyrostl ze skromných začátků a díky sebedůvěře a bezohlednosti stvořil monopol v ropném průmyslu. Andrew Carnegie viděl budoucnost v oceli a díky němu začala města růst do nebe. Změnili Americkou krajinu. Nic není nemožné.

 
Jelikož je jeho jméno spojeno s jednou největších katastrof v dějinách Ameriky, začíná se Carnegieho impérium rozpadat. Nejen Homeasted stávka, za kterou má oficiálně zodpovědnost Henry Frick, kterého jmenoval hlavním předsedou Carnegie Steel, ale taky rozpory mezi Carnegiem a Frickem impérium oslabují. Právně sice stávku vyhrál, ale jeho pověst na veřejnosti byla ohrožena a to se projevilo taky v poklesu obchodu. Thomase Scotta, svého mentora, kterého nechal J. D. Rockefeller obchodně naprosto zničit, se mu nepodařilo pomstít. Carnegieho největší životní výzva nepřichází ale zevnitř. Na scéně se objevuje nová hrozba.

John Pierpont Morgan (17. Dubna 1837 – 31. Března 1913) je bankéř, který získal jmění tím, že skupoval krachující společnosti za zbytkové ceny a vracel jejich ziskovost. A Carnegie Steel se byla tou firmou, kterou potřeboval. V podstatě to byl jediný člověk, který doslova ovládal bankovní průmysl a v podstatě ovládal finančnictví v celé zemi. J. P. Morgan toho času skoupil neprosperující část železničního průmyslu, a učinil ji ziskovou tím, že eliminoval zbytečnou konkurenci. Vynikal tím, že válčící strany, které navzájem ničily svůj průmysl, přinesl jim řešení za podmínek, které byly pro ně vhodné a pro něj výhodné, za podmínek, které mu za záchranu garantovaly vliv v jejich oboru a podnikání. Každý, kdo o něm věděl si byl vědom toho, že buď půjde jeho cestou, nebo žádnou.
 
Vzhledem k Frickově významnosti ve firmě, se Carnegie obával, že by se mohl stát dalším Morganovým cílem. Udělal odvážný krok, který ale byl za těchto okolností nevyhnutelný. Svolal tajně správní radu bez Frickové účasti. Na něm se dohodli, že Fricka odvolají ze všech funkcí ve vedení společnosti Carnegie Steel a jako kompenzaci dostane odstupné, jako úředník. Když Carnegie osobně Frickovi donesl obálku s rozhodnutím zasedání správní rady, na které ho nikdo úmyslně nepozval do kanceláře, po jeho přečtení se tak rozzuřil, že Carnegie musel před ním utéct a schovat se na toaletách. Andrew Carnegie opravuje svou říši.
 
John Pierpont Morgan se narodil do rodiny bankéřů. Narodil se ve Spojených státech, ale v roce 1854 se rodina odstěhovala do Anglie, kde jeho otec dostal nabídku stát se společníkem banky George Peabodyho. Střední školu vystudoval v Bostonu a vysokou v německém Göttingenu. V roce 1857 se vrátil zpět do Spojených států, kde začal kariéru bankéře. V roce 1860 založil banku J. Pierpont Morgan & Company, která obchodovala se státními dluhopisy a devizami. Jeho otec Julius Morgan je zakladatelem jedné z prvních investičních bank na světě, finanční říši známou jako Morgan. Julius Morgan je jedním z prvních transatlantických bankéřů, když převzal kontrolu nad George Peabody & Company, kterou přejmenoval na J. S. Morgan & Company a díky tomu povýšil bankovnictví na průmyslové odvětví, které bude ovládat všechna ostatní. Obě banky spolu spolupracovaly a vytvořily tak hlavní kanál pro britské peníze do amerických podniků. Od doby, co se J. P. Morgan naučil počítat, se učí, že existuje jen jeden způsob podnikání: cesta Morganova. Investuje peníze jiných a za to dostává provize a moc. Jednou, když malý Morgan počítal účty, dal jeho otec před něj peníze zabalené jako balík a řekl mu: „zvedni ho, cítíš, jak je těžký? Víš co to je? To je to, co se zdá každému, když má milion dolaru. A teď se ho nauč vydělat ho sám“. Morganův vztah s otcem je celý život napjatý.
 
Ve svých 40 letech má J. P. Morgan potřebu si vytvořit vlastní identitu, nezávislou na otci. Byl mu jasný svět bankovnictví a věděl, že může být ještě úspěšnější, než jeho otec. Otec ho vždy učil, aby se vyhýbal velkým rizikům, ale J. P. Morgan nechtěl dělat věci jako jeho otec, je tím unaven, chtěl je dělat po svém. Nechtěl jen skupovat upadající firmy, chtěl je sám budovat od základu. Sledoval, jak Vanderbilt, Rockefeller a Carnegie z ničeho stvořili svá impéria. Obdivoval je a fascinovalo ho jejich nezlomné úsilí, chtěl být jako oni. Aby toho dosáhnul, potřeboval obor a v něm inovaci, kterou by mohl objevit, nebo rozvinout.
 
Zaujal ho tehdejší revoluční objev elektrické energie a jeho největšího sebe propagátora, inovátora Thomase Alvu Edisona (11.Února 1847 - 18. Října 1931). Morgana fascinoval jeho objev žárovky, světla bez petrolejových lamp a dalších elektrických zařízení, jako je například telegrafu a fonografu fungující proudem neviditelné elektrické energie. Mnoha lidem se to jevilo doslova jako zázrak, jako magie, že z něčeho, co není vidět, se stane světlo, které svítí. Morgan věřil tomu, že elektrická energie a jeho světlo přinese revoluci ve světě. Edison je v té době velmi slavný a je považován za jednoho z největších vědců. Edison měl jedinečnou schopnost nahlížet na věci tak, jako ještě nikdo předtím. Morgan v něm vidí obrovskou příležitost a potenciál stát se sám sebou a finančně ho podporuje. Většina lidí je přiliž zaneprázdněna věcmi kolem sebe, místo toho, aby se zajímala o to, co jim říká vnitřní já. Každý podnikatelský záměr, nebo každý velký objev začíná pohledem do sebe, kde najdete, co lidé potřebují, nebo co by mohlo být velmi populární. Pak tu už jen stačí mít odvahu to realizovat. Edison, který byl velmi houževnatý a odhodlaný se plně věnovat svému cíli, si své postavení v energetickém průmyslu nezískal snadno.
 
Morgan žil dlouho ve stínu svého legendárního otce a zoufale hledá způsob, kde založit svou vlastní značku. A tou může být elektrická energie. Pověří Edisona, aby instaloval elektrické osvětlení v jeho domě na 5-té Avenue v New Yorku a jeho dům se stává laboratoří experimentů slavného Edisona. Edisonovi bylo jasné, že bude muset vybudovat celou infrastrukturu elektrifikace. Především elektrárnu, která bude elektrický proud vyrábět.
 
Když vyrábíte, nebo propagujete nějaký produkt, musíte ho také užívat, jen tak dáte produktu demonstrativní důvěru.

Edison instaluje v kůlně Morgana malou elektrárnu, která zásobí jeho dům dostatečnou energii pro téměř 400 žárovek, které naistaluje v jeho domě. Po několika týdenní práci je dům připraven na slavnostní předvedení elektrického osvětlení. Když v něco věříte a chcete to prodat, chcete to ukázat v tom nejlepším světle. Morgan pozve mnoho osobností, mimo to taky svého otce, aby mu ukázal budoucnost elektrické energie. Morganova dům je první soukromou rezidencí a světě opatřenou elektrickým osvětlením. Pro Morgana byla od toho dne petrolejová lampa mrtvá. Jeho otec byl zklamán, vyčetl mu, že je jeho život se ubírá směrem pořádání veletrhů a předváděcích karnevalů. Přes otcovo zklamání se pro Morgana stává tento produkt úspěchem. Edison získává při této akci okamžitě zakázky, další, kdo chtějí elektrické žárovky je rodina Vanderbiltů. Elektřina se stává nutností pro každého, kdo v Americe něco znamená, tedy až na J. D. Rockefellera. Rockefeller se stal nejbohatším mužem Ameriky díky ropě a její rafinaci na petrolej, který v lampách osvětloval do té doby celou Ameriku. Uvědomoval si, že elektrická energie má potenciál nahradit kerosin, jako primární zdroj světla v Americe. Pokud se stane hlavním zdrojem osvětlení, bude to pro Rockefellera největší výzva, jaké kdy čelil.
 
Po úspěšné elektrifikaci Morganovy rezidence, je Morgan definitivně přesvědčen, že elektřina je ta příležitost, na kterou čekal, je to šance ovládnout zcela nový produkt a tím zcel nové průmyslové odvětví a stát se průkopníkem, jako Vanderbilt, Rockefeller a Carnegie. Investování do Edisona je úplný opak toho, co ho učil otec.

V podnikání musíte být schopni riskovat. Bez rizika by to, či ono mohl dělat každý. Každý neúspěch je zároveň budoucím úspěchem.
 
Morganové manželce časem začal vadit hluk z generátoru na výrobu elektrické energie potřebné k rozsvěcení žárovek. Šel s tím za Edisonem, aby problém vyřešil. Když spolu o tom diskutovali, Edison mu řekl, že jedna z možností řešení je postavit elektrárnu, která by zásobovala stejnosměrným proudem všechny domy v okruhu cca 1000m. Morgana okamžitě napadla myšlenka, postavit celou síť elektráren v New Yorku. Tím by se stala masově dostupnou a hlavně levnější. Takto by mohl rozsvítit celý New York. Pro Morgana je potenciální odměna nejen velmi lákavá, ale taky nezbytná k jeho touze vytvořit něco sám, bez peněz svého otce. Vše investuje do elektřiny, odhodlán vybudovat své vlastní dědictví, i když je to proti tomu, co ho otec vždy učil a radil. Amerika prochází nevídanými změnami, ocel je materiálem, díky kterému se budují futuristická města do velkých výšek, a kerosin rozsvítil celou Ameriku. Ale přichází nová inovace, kterou objevuje J. P. Morgan a je odhodlán ji přinést na tento svět. Elektřina se sice pomalu dostává do podvědomí lidí, ale tato technologie je pořád prakticky nevyužitelná. Je třeba stvořit elektrickou infrastrukturu. A Morgan je přesvědčen, že Edisonovou pomocí dokáže dovést elektřinu do každé domácnosti po celé zemi. Žádný úspěch není bez rizika.
 
Dává Edisonovi potřebné finance na vybudování Pearl Street Station, první centrální elektrárnu na světě a spolu zakládají novou společnost Edison Electric Light
Company. Staví ji v dolním Manhattanu, na ulici 255-257 Pearl Street a jde v té době o technologický zázrak, kdy z masivní generátory jsou schopné osvětlit tisíce domácnosti. Cílem bylo, že z této elektrárny bude přenášen stejnosměrný proud. Začala vyrábět elektřinu 4. Září 1882 za pomocí šesti dynam, které poháněly parní stroje. Edison také využil tepla, jakožto vedlejšího produktu k distribuci páry místním výrobcům a k topení vedlejších budov v bloku. Budoucnost elektřiny ale nebyla jen v osvětlení. Byla to taky síla a ta vyžadovala přenos na dlouhé vzdálenosti. Začíná se budovat první energetická infrastruktura na světě a stává se tak jejím prvním modelem. Na stavbě Edison osobně kontroluje každý úkon. Žije a spí s kopáči a je osobně při kladení kabelů do země. Když je Edisonova elektrárna uvedena do provozu, začíná nová éra. Město se poprvé rozsvítí a brzy Edisonova síť pokryje půl Manhattanu. Elektrické sloupy s vedením lemují ulice v New Yorku a dodávají do domácnosti elektřinu. Elektřina se tak konečně mohla distribuovat masově a levněji. J. P. Morgan a Thomas Edison si zaslouží úspěch. Ovšem jejich úspěch je katastrofou pro jiného, dosud neohroženého Johna Davisona Rockefellera.
 
Až dosud byl Rockefeller prakticky nedotčen a nikdo ho nemohl ohrozit, jelikož ovládal cca 97% trhu s ropou a jeho produkci kerosinu, díky kterému měly světlo všechny domácnosti v Americe. Jakmile začala Edisonova elektrifikace expandovat, uvědomil si, že je jeho petrolejová říše vážně ohrožena. Každý dům s Edisonovou elektrickou energií je Rockefellerovým ztraceným zákazníkem. Velcí titáni z konce 18-tého století jako Rockefeller měli tendenci jednat s konkurencí nemilosrdně. Jejich hlavním cílem bylo ovládat co největší část trhu a to všemi možnými prostředky. Byli to čistí kapitalisté, kteří chtěli být absolutně bohatí a chtěli stavět něco, co bude navždy. A Rockefeller dělal vše proto, aby Standard Oil byl největší ropnou společností na světě. Rockefeller zahajuje cílenou kampaň proti elektrické energii, v dnešním podání něco jako Fake News. Ukazuje novou technologii jako nebezpečnou, dokonce jako smrtící. Ví, že když se mu podaří veřejnost vystrašit, může petrolej zůstat jako dominantní zdroj světla. Nesmíte být dobrým nepřítelem, musíte být strašným nepřítelem. Když mi ublížíte, ublížím vám taky. Ale J. D. Rockefeller je malý problém s porovnání s tím, co přichází. Objevuje se nový konkurent, přichází válka, která má rozhodnout o budoucnosti stejnosměrné elektřiny, přichází Nikola Tesla.
 
Tam, kde se světě mnoho lidí setkalo s nepochopením, nebo neúspěchem, tyto inovace vedou Ameriku do nového věku. Železnice, ropa a ocel budují tuto zemi a elektřina přináší nové možnosti. Morganův pokus vyřadit Rockefellera, toho, který petrolejem osvětluje celou Ameriku, ho přiměl spojit se s Edisonem a založit první energetickou společnost a vybudovat první elektrickou infrastrukturu, která dodává elektrickou energii do domácnosti v New Yorku. Vynálezy a věci, které vznikají z ničeho, vyžadují vizi a neuvěřitelnou vnitřní podporu. Morgan i přes otcův nesouhlas, financoval Edisona a porušil všechna pravidla, která mu byla kladena jeho otcem, ale na jedno nezapomněl. Tvrdost. Jednou si Morgan přečetl v novinách o Teslovi a jeho střídavém proudu. Zavolal si tedy Edisona a zeptal se ho, jestli má konkurenci. Edison mu odpovídá, že nic z toho není to, co by ho mohlo hrozit. Ignoruje fakt, že jeho image ohrožuje žák, který u něj pracoval, Nikola Tesla. Diskuze se mezi Morganem a Edisonem vyostřuje, když Morgan pln obav se ho ptá, jestli je možné, aby Teslův střídavý proud ohrozil jeho stejnosměrný. V novinách si přečetl hlavní výhody střídavého proudu, která byly přesnou slabinou proudu stejnosměrného, tedy vzdálenosti přenosu. Edison argumentuje tím, že střídavý proud je životu nebezpečný, že je mnoho smrtelných úrazů a že jen jeho stejnosměrný má budoucnost a to především díky jeho bezpečnosti. Tohle vysvětlení Morganovi ovšem nestačí a začíná si uvědomovat, že jeho investice do Edisona byla možná chyba. Morgan si přečetl plán elektromotoru na střídavý proud a bylo mu jasné, že jsou na trhu dva konkurenční systémy. Řekne Edisonovi, že energetický průmysl má dva systémy a že na tomto světě je prostor jen pro jeden z nich.
 
Nikola Tesla (10. Července 1856 – 7. Ledna 1943), Srbského původu byl už od mládí posedlý elektrickou energií, především blesky při bouřkách. Byl to velmi skromný člověk, a přestože byl velmi plodný vynálezce, neměl na rozdíl od Edisona žádné podnikatelské schopnosti, či ambice. Když v roce 1884 vystoupil z lodi v New Yorku, jeho jediným jměním bylo doporučení od jeho posledního zaměstnavatele Batchelora s adresou k Edisonovi. Charles Batchelor se s Edisonem moc dobře znal. Tesla u něj pracoval jako inženýr. Všiml si jeho talentu a nabídnul mu možnost pracovat u Edisona v Americe. Neměl ani na jídlo, a když šel k Edisonovi do laboratoře, cestou se zastavil před malou dílnou, kde viděl, jak se nějaký muž lopotí s elektromotorem, který nefungoval. Nabídnul se, že mu motor opraví a taky se mu to podařilo. Muž byl překvapen a hned nabídnul Teslovi u něj místo, ale Tesla odmítnul s tím, že je již vázán. Dal mu tedy 20 dolaru a Tesla se mohl najíst, odpočinout si v hotelu a druhý den se v klidu vydat k Edisonovi.
 
Edison přijal Teslu vlídně a po představení mu dal Tesla doporučující dopis od Batchelora, jeho zaměstnavatele z Anglie. Když si Edison dopis přečetl, měl na čele vrásky. Tesla neznal obsah dopisu, a proto byl v rozpacích, když viděl Edisonův výraz při jeho čtení. V dopise na závěr stálo: „Znám dva velké muže, jedním jste vy a druhým je tento mladý muž, kterého vám posílám“. Edisona se to dotklo, ale nakonec Teslu přijal. Hodně rychle zjistil, i když nerad, že Tesla je v odborných otázkách je mu rovnocenným partnerem s vlastními názory. Po celu dobu Tesla vzhlížel k Edisonovi, jako k velkému mistrovi. Velmi ho uctíval a byl v práci velmi svědomitý, poctivý a loajální a to především z úcty k němu a vděku zato, že u něj pracoval. První zakázkou, kterou Edison pověřil Teslu, byla složitá oprava prvního generátoru na lodi SS Oregon. Edison takto testoval nové zaměstnance, ještě než je přijal, kdy jim dával těžké, někdy i nemožné úkoly. Chtěl hlavně vědět, jak se dokáží s problémem vypořádat. Tesla ukázal, že je schopen se konfrontovat s jakýmkoliv problémem a taky svou kreativitu a schopnost improvizace. Edison si hodně rychle uvědomil, jak je Tesla nadaný a proto z obav možné konkurence si ho držel dál od těla. Tesla ho několikrát oslovil, aby se podíval na jeho objev střídavého elektrického proudu, ale Edisona to nezajímalo. I když si byl vědom jeho potenciálu, přesto bral Edison Teslu jen jako svého zaměstnance a to, co nevynalezne on sám, je nepotřebné a hlavně nekomerční. Jednou ho zúkoloval, aby mu zkonstruoval nový typ dynama na stejnosměrný proud, jednodušší, výkonnější a v provozu úspornější. Edison mu slíbil, že mu dá 50000 dolaru, když mu dodá 24 těchto dynam. Tesla úkol splnil, ale Edison nehodlal dodržet své slovo. Teslovi řekl:“ Stále ještě nemáte smysl pro Americký humor“. To Teslu urazilo a to byl hlavní důvod k podání jeho výpovědi. A nikdy na to nezapomněl. Z jakési úcty k Edisonovi se obecně traduje, že Tesla dal výpověď z důvodu Edisonova nezájmu o jeho asynchronní motor a celkově technologii střídavého proudu. Pravda je taková, že to bylo díky Edisonově sebestřednosti a podvodu, bylo to osobní. Tesla svou výpovědí hodně riskuje, ale je rozhodnut se postavit na vlastní nohy a ví, za kým zajde, kdo by mu mohl pomoci.
 
George Westinghouse (6. Října1846 - 12. Března 1914), byl průmyslník a vynálezce a jeho podnikatelské aktivity v oblasti distribuce plynu a telefonních ústředen ho dovedly taky k distribuci elektrické energie. Vynalezl například tlakovou brzdu, která byla prvně určena na brzdění železničních vagónu. Přijal Teslu díky jeho objevu střídavého proudu. Westinghose byl Teslovou inovací nadšen. Sám už o tomto systému věděl a uvědomoval si jeho potenciál, hlavně co se týče přepravy elektrické energie na velké vzdálenosti. Tím by mohli konkurovat Edisonovi, jelikož jeho systém měl omezený dosah vodivosti elektrické energie. Morgan s Edisonem sice osvětlil New York, ale Westinghouse s Teslou věří, ve větší výkon střídavého proudu. A rozhodli se to dokázat. Pořádali po Spojených státech předváděcí akce, na kterých Tesla demonstroval sílu a bezpečnost střídavého proudu.  Každý, kdo se zajímal o elektrickou energii věděl, že Tesla je úplně nový obor a pro Edisona významný soupeř.
 
Americký pokrok je za poslední tři desetiletí ohromující. Železnice nahradily povozové stezky, města jsou z oceli. Petrolej jako první proměnil noc v den a teď se ho chystá nahradit neviditelná elektrická energie. John Davison Rockefeller se chystá vyřadit Morgana a Edisona ze svého teritoria byznysu. Je odhodlaný udržet kerosin, jako primární zdroj světla. Jeho kampaň proti elektrické energii omezuje Morgana a Edisona v expanzi dál po Spojených státech. Ovšem Morgan má větší starosti, než je Rockefeller. Morganův otec ho varoval před tím, aby se pouštěl do obchodních sporů a soutěžení s konkurenty. Teď ovšem už nemá na vybranou. Nikola Tesla objevil novou technologii v elektrické energii a ta ohrožuje vše, co dosud s Edisonem vybudovali. Morgan na Edisona vyvine tlak, aby v této soutěži vyhrál a to jakýmkoliv způsobem. Morgan byl výjimečný charakter, byl skrytý, ale odhodlaný, velmi chytrý a byl to jeden z těch, kteří jako by říkali „já se vrátím“, a on to opravdu udělal. Edison tedy vyrazil na misi, na které propagoval stejnosměrný proud jako ten nejbezpečnější příjem energie. Začala pověstná válka proudů a v ní se ukázala druhá, temná tvář Edisona. Jeho taktika spočívala v tom, že střídavý proud je jednoduše zabijákem. Edison používal všech možných špinavých triků, aby zdiskreditoval Teslův střídavý proud a to tak, že nechal usmrcovat zvířata přímo před publikem. Dokonce takto nechal popravit slona.
 
I přesto všechno, se Teslův střídavý proud těšil čím dál větší oblibě právě díky jeho síle. Jeho zoufalství dál narůstá, nemá nic, čím by potěšil Morgana. Naději mu přináší dopis ze státní věznice v New Yorku, kde je požádán, aby sestrojil nové zařízení k popravování vězňů, jelikož ten starý je krutý a nehumánní. Edisonův projekt elektrické židle je jednoduchý a naprosto průkopnický. Byl tímto úkolem velmi zaujatý, protože mohl definitivně prokázat, jak je střídavý proud nebezpečný, že je opravdu smrtící. Zkonstruoval elektrickou židli a vězení pozvalo tisk na první veřejnou popravu za pomocí elektrické energie. První poprava na elektrickém křesle je připravena, William Kemmler je prvním vězněm, který takto zemře. Ovšem poprava se nepovedla a tisk dává vše za vinu Edisonovi, protože to byl on, kdo sestrojil elektrické křeslo. Tisk byl nemilosrdný a Kemmlera označil jako posledního Frankensteina. Morgana a Edisona tato událost výrazně poškodí.
 
Jeho otec to nesl dost těžce, když četl v novinách, že jeho syn, jeho jméno, které financuje Edisona, kterého tisk nazývá trýznitelem popravených. Synovi přikázal, že nechce, aby jeho jméno bylo spojováno s elektřinou. Musí prodat všechny aktivity v tomto průmyslu. Celý život budoval své jméno a nyní je ohroženo něčím, čemu od počátku nedůvěřoval. J. P. Morgan chtěl být inovátorem, toužil vybudovat své impérium z ničeho, jako Rockefeller, nebo Carnegie. Chtěl se stát legendou a nyní se jeho sen rozpadá. Tento neúspěch nahrával Rockefellerovi. Tím, čím chtěl pokořit Teslu, pokořil sám sebe. Ukázal, jak Rockefeller tvrdí, že elektrická energie je nebezpečná, přímo smrtící. Ví, že kdyby se vzdal všech aktivit u Edisona, elektrický průmysl by tím zničil a to nechtěl, obzvlášť kvůli Rockefellerovi, kterého nechtěl nechat na výsluní jako jediného dodavatele světla v Americe. Navzdory námitkám a hádkám s jeho otcem, je přesvědčen, že elektrická energie je budoucnost.
 
Naděje přihází v okamžiku, kdy společnost Niagara Falls začala pracovat na nejambicionznějším projektu své doby. Tento projekt mohl navrátit elektrické energii veřejnosti důvěru. Navíc, této projekt se těší státní podpoře. Má to být největší vodní elektrárna na světě a svým výkonem 120000 koní a vyrobí víc elektrické energie, než všechny dosavadní zdroje dohromady. Niagara má v energetickém průmyslu významnou historii. Dokazuje totiž, že má smysl transportovat elektrickou energii na velké vzdálenosti a má rozsvítit celý severovýchod spojených státu. Je to tak neuvěřitelně známý projekt, že když se podaří proměnit obrovskou vodní sílu na elektrickou energii, tak každé jiné vodní dílo na světě může stát dalším následovníkem. A teď je na společnosti Niagara Power Company, pro který systém se rozhodne, jestli to budou generátory od  Morgana a Edisona, nebo od Westinghouse a Tesly. Morgan ví, že tato zakázka je pro něj příležitost k vytvoření své říše, jakou si vždy přál. Taky ale ví, že bude taky vyžadovat masivní investice, které jeho otec určitě nedovolí. J. P. Morgan přemýšlí nad svým dalším tahem, když v tom se objeví další tragédie.
 
Morganův otec odjel na prázdniny do Monaka a během jeho pobytu chtěl po J. P. Morganovi, aby se zbavil všech aktivit ohledně elektrické energie a podílů v Edisonových společnostech. Ovšem v Monaku při jízdě v kočáře dostal vážnou nehodu, při které na následky zranění zemřel. A J. P. Morgan se tím stává majitelem celého domu Morgan. Impérium zahrnuje velké portfolio železnic, nemovitostí, lodní dopravy a výroby elektřiny, převzal londýnskou společnost a roku 1895 je sloučil do jedné, kterou pojmenoval J. P. Morgan & Company. Nyní už Morgana nic neomezuje a může naplno vrhnout do budování svého snu, vybudování svého impéria. Když Julius zemřel, bylo to Morgana zničující, ale na druhou stranu se mu určitě taky ulevilo, protože získal svobodu a nezávislost, kdy mohl naplno ukázat svůj potenciál. Morgan je okamžitě majitelem stovek milionu dolaru a má s nimi v úmyslu vyhrát smlouvu s Niagara Company.
 
Do projektu Niagara investoval další 4 milionu dolaru s tím, že další miliony v hotovost dal Edisonovi, aby pokračoval ve svých projektech. V každém podnikání hraje správné načasování klíčovou roli. Každý chce být prvním, tím hnacím strojem, kterému se ostatní dívají na záda. Načasování podnikání je stejně důležité, jako kterýkoliv jiný faktor v životě. Výstavba vodní elektrárny pokračuje divokým tempem. Pracovníci dokončují 2,5 kilometru dlouhý tunel, kterým se bude proudit voda a obrovskou silou roztáčet turbíny velké jako domy, které rozsvítí celý severovýchod. Morgan ví, že když chce získat smlouvu od Niagara Power Company, bude muset eliminovat konkurenci. Tesla a Westinghouse dělají velké pokroky se střídavým proudem a jsou pro Morgana jedinými možnými konkurenty. Ale po rychlé expanzi se společnost Westinghouse topí v dluzích a snaží se podnikání udržet v chodu. Morgan vidí zranitelnost a hodlá toho využít. „Nejlepší doba na nakupování je, když v ulicích teče krev“, tohle je rada, kterou dal jemu otci Lloyd Rothschild. Morgan byl na trhu s akciemi velký hráč, když to ještě nebylo nijak regulováno. Vlastnictvím investičních bank celý tento obor kontroloval a zbavoval se tak konkurence, nebo těch, kteří ho ohrožovali. V případě George Westinghouse byla jeho společnost několikrát napadnuta na burze Morganovými firmami. Morgan způsobil svými intervencemi na burze s akciemi pokles ekonomiky a tím malou ekonomickou depresi, kterou sám kontroloval a reguloval. Zahájil kampaň, která měla za cíl, donutit akcionáře Westinghouse k prodeji jejich akcií. Svolal tiskovou konferenci, na které prohlásil, že když budeme rozumní, deprese nebude velká a že největším nebezpečím pro ekonomku jsou rychle expandující, kapitálově náročné a zadlužené firmy. Morganovy odpovědi jsou jemné, ale jeho vliv na Wall Street je tak velký, že jsou doslova zničující. V následujících týdnech prodávají investoři akcie Westinghouse a tím ji dostávají na hranu bankrotu. Když máte úspěšný podnik a najednou vyděláte spoustu peněz, svět vám říká, jak jste úžasní. Neexistuje žádná reserva pro selhání, existují pouze úspěchy. Když je Westinghouse vehnán do dluhů, je Morgan přesvědčen, že se zbavil konkurence a že získá exkluzivní smlouvu s Niagara Power Company. Westinghouse nemůže získat další finance a je nucen přiznat porážku. George Westinghouse jde za Teslou s tím, že firma krachuje a že už ho dále nemůže platit. Pro Nikolu Teslu je ovšem pokrok pro civilizaci víc než peníze a před Georgem Westinghousem roztrhá svou smlouvu. Tím zachrání firmu a dal Westinghousovi kontrolu nad jeho patenty. Hned na to, se vrhnou noví investoři a Westinghouse je opět ve hře o nejlukrativnější zakázku v elektroprůmyslu své doby.
 
Westinghouse ví, že aby porazil Morgana, potřebuje odvážný čin. A brzy se mu naskytne příležitost. V Chicagu se má uskutečnit světová událost, světová výstava. World’s Columbian Exposition 1893 se koná od 1. Května do 30. Září k výročí 400 let od objevení Ameriky Krištofem Kolumbem. Výstava se měla konat už o rok dříve, ale z důvodu pomalé výstavby areálu se musela o rok odložit. Na 280 hektarech se představilo 46 národností a celkově ji navštívilo 27300000 lidí. Stala se především symbolem rychle se rozvíjející Ameriky. Taky se nechvalně proslavila atentátem na zdejšího populárního starostu Cartera Harrisona dva dny před ukončením výstavy. Organizátoři chtěli, aby na ní byly nejmodernější technologie, jaké kdy svět viděl a rozhodnou se jí osvětlit za pomocí elektrických žárovek. Chtěli z Chicaga mít elektrické město, chtěli být špičkou. Nabídnou společnostem, aby jim dali nabídku. Morgan si myslel, že to bude opět on, kdo rozsvítí další město, ale Westinghouse má jiné plány. Drasticky podcení zakázku a tvrdí, že jeho technologie osvětlí veletrh o čtvrtinu levněji, než Morgan. Tento odvážný krok zajistí Westinghosovi smlouvu a Tesla se ihned dává do práce na osvětlení veletrhu. Nainstaloval přes 200000 žárovek a nejen Amerika, ale celý svět vidí, že jejich střídavý proud je bezpečný a to mělo zásadní dopad na rozšíření této technologie. Tesla a Westinghouse na veletrhu demonstrovali bezpečnost a životaschopnost elektrického střídavého proudu a lidé si uvědomovali, že elektrická energie je budoucnost. Při takovéto velkoleposti nemohli Tesla s Westinghouse neuspět.
 
Ze společnosti Niagara Power Company jsou odeslány dva dopisy. Jeden je určen Georgovi Westinghousovi, druhý J. P. Morganovi a jen v jednom je smlouva, která umožní nainstalovat technologii jednoho z nich, která přemění surovou sílu přírody na elektrický proud k osvětlení severovýchodu spojených státu. Ten kdo získá smlouvu na osazení generátoru na této největší elektrárně na světě, tím získá kontrolu nejen nad ní, ale stane se nejvýznamnější energetickou společností na světě. A jeden ze dvou dopisů rozhodne o tom, kdo jim bude. Bylo to šokující zjištění, když se J. P. Morgan dozvěděl, že vítězem se stal George Westinghouse a Teslův střídavý proud.
 
J. P. Morgan byl poražen. Udělal chybu, když podpořil Edisona.

Pokud se snažíte stvořit nový průmysl a zásadním způsobem změnit svět, musíte v myšlenku opravdu věřit, protože je to opravdu těžká a mnohdy dlouhá cesta. Všichni děláme chyby.

Nebyl by to ale Morgan, aby ho jen tak něco zlomilo. Rozhodl se reorganizovat veškeré aktivity kolem elektřiny a vrátil se k hodnotám svého otce. Byl odhodlaný získat kontrolu nad energetickým průmyslem a to ve stylu Morgan, tedy vydíráním. Svůj útok začal tím, že šel po všem, co vlastnil Westinghouse a to včetně Teslových patentů na střídavý proud. Šel osobě za Georgem Westinghousem do kanceláře mu pogratulovat k získání smlouvy s Niagara Falls a přitom mu řekl, že ho zažaluje u soudu za porušení patentů na střídavý proud. Westinghouse se ho ptá, proč chce se s ním soudně přít o miliony dolaru, i když ví, že stejně prohraje. Morgan mu na to odpověděl, že ví, že on ty miliony na soudní výlohy nemá. Westinghousovi je okamžitě jasné, o co Morganovi jde a taky je mu jasné, že nemá na vybranou. Soudní spor, který by nakonec jednoznačně vyhrál, by ho stál tolik, že by ho dříve zruinoval. Je donucen ustoupit Morganovým požadavkům a prodat mu Teslovy patenty na střídavý proud. „Tohle byla demonstrace pro ty, kteří se bojí“, řekl Morgan Westinhousovi na odchodu.
 
Morgan se ale u Westinghouse nezastavil. Edison byl zlomen ze ztráty smlouvy s Niagara Falls. Edisonův stejnosměrný proud se ukazuje jako velké selhání. Edison byl bezpochyby jeden z nejbrilantnějších vynálezců Ameriky a schopný obchodník. Ovšem jako mnoho dalších skvělých mužů byl taky schopen velmi špatných rozhodnutí. Pokud jde o Morgana, tak pro něj existuje jen jediný způsob jak dostat Edison Elektrik z krize a to tak, že ji zredukuje. Jeho prvním krokem je dostat Edisona ze společnosti. Morgan nakoupí tolik akcií Edison Elektrik, až bude mít plnou kontrolu nad společností. Osobně ho pak navštíví jen proto, aby mu oznámil, že společnost Edison Elektrik má před sebou nové cíle a že ji proto přejmenoval na General Elektrik. Překvapenému Edisonovi sděluje, že už nemá ve společnosti žádný vliv, že už není vlastníkem většinového podílu akcií. Těmito kroky taky ukončuje Válku proudu. Morganova nová společnost General Elektrik se okamžitě stává nejmocnější korporací na světě. Její hodnota byla toho času 50 milionu dolaru (dnes v přepočtu víc jak jedna miliarda dolaru). Po odstoupení Edisona, přestavuje celou továrnu na střídavý proud, na standard, který se používá dodnes. Tímto docílil vybudování velké a trvalé společnosti, která změnila svět.
 
Hráči se mění, sázky se mění, ale podstata hry zůstává stejná. Vytvořením General Elektrik si Morgan upevnil pozici v elektro technickém průmyslu, stejně jako to udělal u železnice, nemovitostí, bank a na Wall Street. J. P. Morgan se připojil k nejmocnějším mužům v zemi Johnu Davisovi Rockefellerovi a Andrew Carnegiemu. Ale jeho rychlý vzestup na vrchol, ho činí ještě hladovějším než kdy jindy. A jak jeho síla a moc roste, soupeři jsou nuceni se mu přizpůsobit. Morgan je nepochybně lídrem celého Amerického průmyslu, který svými miliony staví nové elektrárny od pobřeží k pobřeží. Elektřina se začíná masově používat. Podnikatelé chtějí změnit svět, chtějí mít významný vliv, nechtějí stavět jen firmu. Chtějí vybudovat průmysl. Nechtějí jen stvořit nový produkt, nebo službu, chtějí vniknout do podvědomí zlepšením aspektů života lidí. J. P. Morgan nechce zůstat jen u jednoho průmyslu. Chce je vlastnit všechny. Jako hlava největší investiční banky na světě má Morgan bezkonkurenční sílu a vliv. Morganův vliv na Americký průmysl byl obrovský. Stává se nejuznávanějším a nejspolehlivějším člověkem, a to nejen kvůli bohatství a moci, které ovládá, ale právě díky své povaze. Dokázal si vytvořit svůj vlastní styl, posunul jméno Morgan na další úroveň.

 
Amerika je nejrychleji e rozvíjející zemi na světě. Spojena železnicí, rozsvěcena ropou, postavená z oceli. Amerika se stala bojištěm nových technologií a inovací. A elektřina mění svět.
 

Po dvou létech deprese byla státní pokladna téměř prázdná a hrozil jí bankrot. A je jen jeden muž, na kterého se může vláda spojených státu obrátit o pomoc. J. P. Morgan byl povolán do Washingtonu, aby mu pomohl. "Většinou si lidé o bankéřích myslí, že to jsou jen chamtiví gangsteři. Morgan byl možná z těch největších, ale taky měl tu stránku, která mu v tom okamžiku říkala, že má víru v zemi, že ho potřebuje a že jí pomůže." Společnost Morgan půjčuje vládě spojených státu 100 milionu dolaru (dnes v přepočtu a si 3 miliardy dolaru). Tím odvrací státní bankrot a celkový kolaps země. Morgan byl v té době skutečně bankéřem země. Když se na to díváte, tak dnes je něco takového nemyslitelné. Ale on půjčil své zemi, když měla problémy. Morgan očividně hleděl na národní zájem v kontextu jemu vlastní a to jest zachránit spojené státy před bankrotem. Státní pokladna byla základem národního zájmu. Morganova nová síla byla hrozbou pro jeho soupeře.
 
Rockefellerova říše, která byla dosud nedotčena, je pod tlakem, jako ještě nikdy předtím. I přes všechny jeho snahy zastavit rozvoj elektrické energie, elektřina se dostala do hlavního proudu zájmu a je včele Amerického průmyslu. „Lidé budovali skvělé společnosti prostě proto, že vymýšleli řešení na své vlastní problémy. Jednoduše zkoušeli něco nového a to tak dlouho, dokud to nefungovalo, jak chtěli.“ Chce-li Rockfeller udržet Standard Oil ziskový, potřebuje najít produkt, který nahradí petrolej. A odpověď měl celou dobu před sebou. Rockefeller se zaměřuje na vysoce hořlavý vedlejší produkt při výrobě petroleje, který je vyhazován a znečišťuje pole a řeky. Tato látka se nazývá benzín a nikdo ještě nenašel její praktické využití. V řece Cuyahoga bylo tolik benzínu, že když hodili žhavé uhlíky z parníku do řeky, voda někdy začala hořet. „Abyste byli úspěšní, nemusíte být nemilosrdní. Hlavně musíte být chytří. Smart je to klíčové slovo.“ Rockefeller najme tým vědců, aby se pokusili najít využití pro benzín a ostatní vedlejší toxické látky při výrobě petroleje. Zezačátku vyrábí výrobky jako je například parafinovaný vosk a vazelínu, ale Rockefeller má pocit, že benzín má větší potenciál. Cesta k vytvoření silného motoru vede k vývoji spalovacího motoru. Vlastnosti, které činí benzín nebezpečným, z něj dělají dokonalé palivo pro spalovací motory. Načasování je pro Rockefellera ideální. Má v největší zásoby benzínu na světě a ve všech svých rafinériích a začne používat benzínové motory k zvýšení efektivity. Rockefeller si uvědomuje, že benzín může mít ještě větší potenciál, než petrolej.
 
V době, kdy ještě nikdo nevěděl, co s odpadem, jako je benzín, Rockefeller ho předvídavě skladoval. Především ho využíval ve svých rafinériích jako palivo k pohánění strojů v rafinérii. I přesto, jak byl bohatý, byl díky své puritánské výchově vždy proti zbytečnému plýtvání čehokoliv. Benzín nebyl jediným odpadem, který dokázal zpeněžit. I další vedlejší produkty našly využití, jako je asfalt, mazadla a oleje, barviva a průmyslové kyseliny. Zatímco jeho konkurenti se soustředili na to, jak prodat co nejvíce petroleje, on vytvářel alternativní příjmy, která se vracely o několik let později. Takže, když elektřina nahradila petrolej, jeho podnikání prosperovalo, zatím co ostatní bojovali o přežití. Místo toho, aby vyhazoval odpad a zamořoval jim okolí, udělal z něj nové jádro svého podnikání. V době, kdy Rockefeller opět nabývá na síle v průmyslu, se objevuje nové nebezpečí.
 
Jak se blíží dvacáté století, panuje mezi J. P. Morganem a J. D. Rockefellerem válka elektrický proud proti kerosinu. Jejich další soupeř Andrew Carnegie je v ústraní a tiše buduje svou ocelářskou říši a je daleko větší, než kdykoliv předtím. Získává s americkou armádou lukrativní smlouvy na výrobu oceli pro válečné lodě. Je jeden z prvních, který byl dodavatelem obrany spojených státu. „Miliardáři se stali miliardáři, protože společnost sama je posunula vpřed. Ať už jsou jejich motivace jakékoli, ať už to je cokoliv, jejich touha po úspěchu, moci, slávě a penězi je posunuly dál.“ J. P. Morgan se chystá postoupit na úplně novou úroveň. Začíná hledat nové způsoby, jak vydělat peníze a vychází z obchodního modelu svého otce. Vytváří taktiku, která je tak inovativní, že se stává známa jako „Morganizace“. Morganizace ve skutečnosti znamená převzetí moci nad společnostmi, které mezi sebou bojují, spojit je a řídit je takovým způsobem, aby jejich zisky byly ještě vyšší. Jinými slovy, zavést pořádek do těchto vysoce konkurenceschopných průmyslových odvětví. Morgan začal restrukturalizovat průmyslové společnosti po celé zemi propouštěním zaměstnanců a zvýšení pracovní efektivity, upřednostňující zisk před vším ostatním. A Morganovi soupeři brzy přijmou jeho přístup. Carnegie a Rockefeller zavádějí Morganizaci ve svých společnostech. Zvyšování zisku propouštěním zaměstnanců. Ti, kteří si chtějí práci udržet, musí pracovat déle a za ještě nižší plat. To vše se dělo v zlatém věku neregulovaného kapitalismu. Podmínky zaměstnanců jsou nesnesitelné. Rozdíl mezi chudými a bohatými byl obrovský. Zatímco dělníci bojují o každodenní holé přežití, zisky Carnegieho, Rockefellera a Morgana jsou vyšší, než kdykoliv předtím. Miliony pracujících si začíná uvědomovat, že něco není s Amerikou v pořádku a začínají mít vztek, který se začíná rychle šířit. Blíží se volby a na obzoru je politik, za kterým jsou davy nespokojených občanů, díky kterým se může dostat do funkce prezidenta spojených státu.
 
William Jennings Bryan, vyrazil proti nejbohatším mužům Ameriky, proti největším průmyslníkům té doby. Na mítincích veřejně Rockefellerovi, Carnegiemu a Morganovi hrozil, že zruší jejich monopolismus. Prohlašoval, že nikdo na světě nemůže poctivě vydělat milion dolaru, že korporace jako je například Standard Oil a Carnegie Steel, převzaly moc v zemi a dělají si, co chtějí. W. J. Bryan jim slíbil, že to vše změní. Vzniklo z toho progresivní hnutí, kde hlavním programem byly antitrustová legislativa.
 
John Davison Rockefeller, Andrew Carnegie a John Pierpont Morgan, vybudovali svá impéria od začátku a sliby veřejnosti od Williama Jenningse Bryana je znepokojily. Nehodlají si vzít svou, po desetiletí budovanou pozici v průmyslu, charismatickým politikem. Ale veřejnost je čím dál víc proti nim, a když Bryan ohlásí kandidaturu na prezidenta spojených státu za demokraty, Titáni vědí, že nebude snadné ho zastavit. Vymyslí odvážný plán, o který se ještě nikdo předtím nepokusil. Je tu však jeden problém: aby uspěli, musí pracovat společně. Poprvé nejmocnější muži Ameriky musí odložit své rivalství proti sobě a začít pracovat spolu. Dokážou si koupit prezidenta?


Bez komentářů
Návrat na obsah