Eutanázie - Genog

Přejít na obsah

Eutanázie

Volné myšlenky
Eutanázie
Legalizace eutanázie je důkazem, že společnost rezignuje na schopnost něco změnit, zvrátit, postavit se problémům a to těm nejzávažnějším. Je to důkaz, že vzdává svůj život a celkově existenci bez boje. Kde kdo může namítat, že když nemá boj smysl, tedy že je jasné, že člověk (nebo jakákoliv situace) je odsouzena k nezdaru, je lepší se vzdát. Ale to je nesmysl, protože jak opravdu zjistím, jaký bude konec, když to nevzdám? Když to vzdám, mám jasno a vím, že jsem prohrál, ale když ne, tak to můžu zvrátit. Eutanázie je pohodlným vítězstvím nad životem bez boje. I kdyby měl vyhrát jen jeden ze sta, vždy to bude vítězství pro celé lidstvo, pro které stojí za to žít, i kdyby to měl být boj marný, stává se tím silnější, čelí novým výzvám a zvládá lépe další překážky. Žádný boj totiž není marný, marnost je se vzdát a nepokusit bojovat až do konce, a nechat si vnutit, že je to tak správné. A vůbec tady nejde o jednotlivce, ale o celé národy a vlastně civilizaci, její výchovu a směr, kterým se „musí“ ubírat. Zatím je to jen na úrovni státu, kdy každý národ, který eutanázii dovolí, vlastně sám sobě odepírá boj o svou vlastní existenci. Časem se z toho stane celosvětový trend, zákon.
 
Život bude tak zhnusen, že smrt bude v podstatě vnímaná jako vítaná změna, za kterou se bude platit, a platící budou recyklování, nebo kompostování pro dobro další generace. Kdo spáchá sebevraždu, bude vyvrhel (ale i tak bude recyklován). Magorům podporující tyhle konstrukty pod rouškou záchrany budoucích generací jaksi nedochází, že se jich to týká a taky jejich dětí, že takto skončí taky, možná ještě hůř. Doposavad se těla mrtvých pálila, nebo zahrabala bez užitku pod zem. Ale tomu bude konec, jsme v době ekologie, recyklace a člověk je na řadě. Jen ti, kteří budou vládnout, se tyto pravidla týkat nebudou, aby ti bezejmenní nenabyli dojmu, že jsou v nějakém směru jejich součástí. Těm se budou stavět pomníky a pojmenovávat ulice, aby žili navždy. Ostatní budou zapomenuti a bude s nimi zacházeno jako se surovinou, která po narození bude vychována a to bude splácet svou prací, smrtí i po smrti. Tzv. „elity“ budou propagovat tyhle konstrukty a to tak horlivě, aby se i oni dostali po smrti aspoň do krátkých dějin budoucí generace. Budou mezi sebou soupeřit a šlapat po sobě, jen aby se zavděčili těm, kteří rozhodnou o jejich osudu. Bude to jako v aréně gladiátoru, kde budou bojovat všichni proti všem pro zábavu bezejmenných otroků v domnění, že takto získají nesmrtelnost v dějinách.
comments powered by Disqus
Návrat na obsah