Facebook - Genog

Přejít na obsah

Facebook

Facebook
Vše lepší, je vykupováno něčím horším.
(C. G. Jung)
 
Ten, kdo ovládne virtuální svět, ovládne taky realitu.
 
Facebook:
je prototypem nové společenské občanské komunity nastávající epochy, která má za úkol zkoumat a analyzovat, co si lidé myslí a taky jejich pocity. Je pravdou, že většina lidí není otevřená a upřímná při osobním kontaktu, ale na internetu pod rouškou virtuální anonymity se projeví. Tak může Facebook předávat data vládním a nevládním organizacím, které na základě analýz podnikají za pomocí sociálního inženýrství kroky ve společnosti podle představ masmediální, finanční a sociální lobby, tedy těch, kteří ho stvořili. I když máme několik sociálních sítí, Facebook je fenomén, je nejsofistikovanější, nejblíž se dá přirovnat k realitě a proto lidi fascinuje a ti, co na něm byli, se tam znovu a znovu vracejí.
 
Facebook vytváří virtuální společnost, je jako stát se svým zákony a pravidly a každého, kdo je porušuje, trestá „odnětím svobody“, tedy tím, že mu na určitý čas zablokuje, v některých „závažných trestných činech“ zruší účet. A není to ledajaký stát. Je to superstát, je to svět sám o sobě, protože můžete navázat kontakt s kýmkoliv na světě, aniž by jste tam museli fyzicky cestovat, nepotřebujete k tomu doklady, ani peníze. A přitom se snaží, aby jeho zákony a praktiky byly stejné na celém světě. Zatím tedy v jeho světě, který stvořil. Facebook nemá hranice, ale má svůj svět se svými zákony a represivní nástroje. Účel tohoto jednání je dvojí:
 
1, Jde o přenesení reality do virtuálního světa a to se všemi aspekty běžného života, tedy navazování přátelství, jejich opouštění, navštěvování různých podniků a spolků (skupin), „já se s takovými lidmi nestýkám“, a podobně.
 
2, Převést upravenou virtuální realitu do praxe reálného světa a společnosti. Virtuální svět na sociálních sítích je převýchovou do reálného světa. Je to opak prvního účelu této sociální sítě, protože lidé jsou čím dál víc na internetu. Facebook je prototypem totalitní společnosti v demokratické virtuální komunitě, která se po úpravách zákonu v reálném světě, sama přenese do reality. Facebook „sbírá“ co nejvíce uživatelů, kteří jsou lákání registrací zdarma, aby je naučili se chovat tak, jak se budou v budoucnu muset chovat v realitě. Jde o vytvoření servilní společnosti, takové jak bude vychovávána ve virtualitě. Lidé musí mít nejen pocit, ale taky žít v tom, že oba světy jsou stejné.
 
Facebook byla původně svobodná a demokratická komunita, kde si každý mohl v podstatě dělat, co chtěl. Nikdo nikoho nenutil se kamarádit s někým s kým nechtěl a když, tak ho jednoduše ignoroval, tak, jak by to dělal v reálném světě. Facebook byl ovšem stvořen k tomu, ab ovládl a vládnul nové společnosti a zničil anonymitu virtuálního světa. Začal sám produkovat falešné profily které útočil na politiky a jiné sociální a společenské aspekty. Sugestivními články je označoval buď za neschopné, nebo je přímo vinil ze situace na sociálních sítích. Tím byli politici donuceni poukazovat na „protizákonné“ jednání lidí a skupin v této komunitě. Tak na politiky tlačil (a dosud tlačí), aby přijali zákony, které mu umožní kontrolovat a cenzurovat internet a tak zrušit jeho anonymitu. Tím se mu podaří kontrolovat pohyb veškerého obsahu na něm, protože dnes má každý server ikonku a když ne, tak není IN. Postupem tedy začal vytvářet pravidla, která omezují možnost sdělit, co si člověk myslí, co cítí, prostě být spontánní. Vymyslel k tomu taky „trestní zákoník“, který je vymáhán na každém, kdo poruší pravidla jeho komunity. Facebook vymáhá trest, i když jste trestný čin spáchali před třemi lety a více. To znamená, že si máte dávat pozor, co píšete a potlačovat své emoce, tak jako v realitě. Nemůžete jen tak vylézt před dům a naštvaně nadávat kolem sebe. No, vlastně můžete, ale pak přijede policie, a jak to dopadá, si domyslíte sami.
 
Vytvořil k tomu svůj vlastní represivní aparát policistů, udavačů a špionu, kteří na udání kontrolují profily a lustrují je. Ty, které si usmyslí jako závadné, následně trestají a to bez ohledu na čas, kdy byl spáchán. Tím taky spustil udávání ve velkém stylu, kdy každý, komu se kdokoliv nelíbí, může udat za cokoliv, co si myslí, nebo sám usmyslí, že není v „souladu s pravidly komunity“. Navíc dopustil a plně podporuje organizována udání na jednotlivce, nebo skupiny. Tohle špiclování a udávání zachází tak daleko, že v různých skupinách jsou nasazeni „trollové“, kteří mají jednotlivce, nebo skupiny diskreditovat tak, že na jejich profilech, nebo ve skupinách zveřejňují „závadné“ příspěvky, které pak hromadně a cíleně nahlašují za účelem jejich zrušení. Míra závadnosti příspěvku taky závisí na počtu uživatelů, kteří kontrolovaný subjekt sledují. Čím víc uživatelů sleduje jeden subjekt, tím je možnost závadnosti příspěvku vyšší z důvodu shromažďování více uživatelů na jednom místě. Tak to funguje i v reálném životě. Když se seskupí víc lidí například v nákupním centru na jednom místě, inteligentní monitorovací systém na to upozorní personál a ten tam vyšle například ochranku, aby jistila, co tam dělají. Vždy jde o kontrolu toho, co se děje ve vašem teritoriu. Jde o vytvoření sterilního prostředí, bez vnitřních negativních vlivů. I v realitě budou pod rouškou dobra a prospěchu pro všechny udávat a sledovat okolí, především přátele. Tak jako na sociálních sítích, budou se utvrzovat v tom, že jejich „svobodná mysl“ na internetu se shoduje s realitou.
 
Svým jednáním promyšleně, tedy vědomě doslova šikanuje své „obyvatele“, kteří tak jako za totality se bojí vyjádřit svůj názor, aby zůstali v komunitě, ve které již nějakou dobu „žijí“, kde sbírají informace ze světa a taky od svých „přátel“. Pro člověka je největším trestem, když ho izolujete od své sociální skupiny. A tohohle Facebook zneužívá v maximální míře a tím nutí uživatele k poslušnosti na základě pravidel, které si sám vytvořil. Facebook je ve svém důsledku totalitní zřízení, kde si sice můžete povídat a navštěvovat se jak chcete, ale jen do doby, dokud se někomu nezprotivíte, nebo někomu dle samozvaných zásad Facebooku „neublížíte“. Pak Vás vyloučí a takto si vynucuje poslušnost, pokoru, oddanost a v neposlední řadě nechat si to vše líbit.
 
Jestliže Faceook prokazatelně špicluje a následně šikanuje své „obyvatele“ jen proto že může, proč by nemohl ovlivňovat například politické dění falešnými informacemi za pomocí neexistujících profilů, které za tímto účelem sám produkuje. Facebooku tímto nejde o „čistku“ ve své komunitě, ale vychovává lidi, tedy virtuální společnost, aby se chovala tak, jak si přeje a především si nechala takové zacházení líbit. Mít strach sdělit co si opravdu myslí a to nejen veřejně, ale i mezi přáteli, protože ve skutečnosti nikdo nemůže vědět, jestli přítel z vedlejšího města je opravdu přítel z vedlejšího města, nebo nastrčený troll, který má za úkol hledat varovné příklady. Takto si sociální síť udržuje pořádek a jednotu ve své komunitě. Nejde totiž jen o to, aby Facebook věděl, co si lidé myslí a díky tomu bohatnul. Jde o to, aby si uživatelé mysleli to, co jim je předloženo jako správné. Takto můžou taky uživatele přivádět po lehkých paranoidních stavů a přitom je ve virtuálním světě příznačnými psychologickými příklady utvrzovat v tom, že je to normální a v pořádku, jako například gender, nebo ilegální migrace. Lidé takto budou zmateni a časem neschopní rozlišit realitu od matrixu.
 
Lidé si většinou myslí, že Facebook především sbírá data o uživatelích, že analyzuje jejich přání a myšlenky a ty následně prodává a podobně. Rozhodně to ale není ten hlavní důvod proč tu je. Facebook je čistě marketingový produkt, tedy mu jde především o peníze, za kterou si koupí moc. Facebook vychovává lidi, připravuje je realitu virtuálního světa, kdy oba světy budou stejné, tedy co se týče práv a trestu. Jedná se o sjednocení světa jak reálného, tak toho virtuálního. Vše, co „provedete“ v reálu, se tak samo odrazí ve virtuálním světě a naopak. Budeme žít dva životy v jednom. Už se několikrát stalo, že za aktivitu na sociálních sítích, padaly tresty civilní. Ale ještě ne obráceně, tedy ve virtuálním světě jako takovém, jako například vypnutí internetu. Zatím to nejde, ale tento systém půjde ještě dál. Veškerý náš život se bude prolínat s oběma světy a splyne v jeden. Nebude možné rozeznat, co je realita a co matrix.
 
I v reálném životě vás potrestají za například hanobení rasy. A když to přeženete, můžou vás zavřít, tedy izolovat od vašeho sociální skupiny (rodiny, přátel, kolegů). A Facebook udělá v podstatě to samé, jen s tím, že nesedíte na cele o chlebu a vodě, normálně chodíte v reálném světě, ale nesmíte do svého virtuálního světa, tedy na profil, kterým jsi občanem na sociální síti. Za svobodu, která nám byla poskytnuta zdarma, platíme a tím podporujeme rozvoj totality.
 
A jestli si myslíte, že je to konspirace, tak se zamyslete, kolik času trávíte ve virtuálním světě a hlavně, jaké emoce při tom prožíváte. Každý ban, je psychické týrání, které má člověka donutit k poslušnosti a loajalitě. Rozdíl je v tom, že ve virtuálním světě nemůžete nikoho znásilnit, nebo zabít, nebo jinak fyzicky ublížit a proto se trýzeň převádí do oblasti psychiky. Abyste byli poslušní, jsou zde tresty, které vás budou izolovat tak samo, jako ve světě reálném, aniž by jste komukoliv fyzicky a taky psychicky ublížili. Ono totiž ten, kdo vás nemá rád, tak se s vámi přece nestýká a určitě nenavštěvuje vaše profily. To dělá Facebooková policie, která i přesto, že to nikoho nezajímá, vám zakazuje si myslet a vizuálně emočně prožívat a vyjadřovat to, co je zakázáno. A každá blokace je toho důkazem. Otázka zůstává a nikdo na ní neodpověděl, kdo určuje, co je dovoleno a co je zakázáno. Zdali může takový Facebook kohokoliv šikanovat a každý, kdo kontroluje soukromé účty, jestli musí mít k tomu pravomoc dané zákonem, nebo je mu to povoleno jako podnikatelovi, který má právo svobodně podnikat. A to Facebook nemá. Jen využívá strachu všech zainteresovaných. Facebook údajně brání vměšování se do voleb, údajně bojuje proti všemu zlému na tomto světě, aniž by to nějak definoval. U něj to znamená cenzuru, diskriminaci, šikanu, psychický útisk od těch, kteří rozhodují, co je co, za což je Facebook platí.
 
Facebook je super médium, které ho se každá veřejně činná osoba musí bát. Je to superstát s víc jak 2 miliardami obyvatel aktivních 24 hodin denně a proti němu , nemá nikdo z nich šanci. Facebook může efektivně sloužit k vydírání politiků a možná i velkých korporací, aniž by ho někdo mohl přímo obvinit, protože se jedná o sociální síť a devastující zpráva může přijít odkudkoliv. Stačí jediná věta a dotyčný je vyřízený. Dnes je totiž na internetu díky FB najít, nebo dohledat, kde kdo, kdy a v kolik byl, kde co bylo sdíleno, kolik komentů, kolik lajků a podobně.
 
Facobook, stejně jako politici neřeší příčiny, místo toho zakazuje a cenzuruje. A co víc, sám je vytváří, aby mohl zakazovat a trestat a tím mít uživatelé pod lepší kontrolou. Jako politici, kteří vesměs problémy vytvářejí, aby je pak za pomocí represí mohli řešit. Ve svém důsledku, jde ale o plošné tresty pro všechny, protože pravidlům, které dají v platnost, se musí podřídit všichni. Kontrolu médii kvůli dezinformacím prováděly v minulosti všechny diktátorské systémy, nejobludněji a přitom „z těch nejlepších pohnutek“ nacisté a komunisté! Tak chránili národ před zlem! A Facebook dělá to samé!
 
Dnes se už těžko dozvíme, jestli Facebook vznikl úsilím dvou studentů, nebo to byl od začátku projekt na ovládnutí virtuální společnosti. Možná byly první pohnutky Zuckerberga opravdu šlechetné a bezelstné. V tomto případě, se ale Facebook od svých původních hodnot značně odchýlil a stal se z něj psychický tyran a despota, prosazující si vlastní zákony nad zákony státu, které mají v ústavě to, co Facebook trestá. Proto se domníváme, že Zuckerberg Facebook už nevlastní, je už pouze jejím maskotem, markentingovou ikonou. Jestliže je Facebook soukromý subjekt, který je mezinárodně chráněn zákony na svobodu podnikání, měl by v každém případě respektovat zákony daného státu, ve kterém působí. Máme vzato, že dnešní Facebook má za úkol vychovávat lidi, aby na vlastní kůži viděli, že ani ve virtuálním světě už nejsou svobodní. Už dávno není tajemstvím, že díky Facebooku konglomeráty dostávají o uživatelích strategické informace, které využívají ve svůj finanční prospěch. A proto tyto konglomeráty Facebook koupily, nebo ho samy stvořily.
 
A můžete nás osočovat z konspirací a bludů, ale proč se potom toto médium snaží dělat dojem, že je mocnější, než 2 miliardy jeho uživatelů?! Proč mu jde o nějaké zásady komunity, když tímto porušuje například zákon na svobodu projevu. Je snad projev, který nesouhlasí s mainstreamem zločin? Podle Facebooku ano! Cca 2 miliardy lidí, je opravdu dost velká obchodní, ale i politická síla! Nejdůležitější je ovšem ovládnutí virtuální společnost a tím vytvoření nové společnosti, která je plně poslušná, tak jako v reálném světě. A ten, kdo má peníze, si ji může koupit. Ti ostatní se budou muset třást strachy a podřídit se.
 
Rádi bychom, aby byl Facebook takový, jako dřív. Ale vzhledem k tomu, že stal prostředkem na vydělávání peněz a mocenského vlivu, je to zcela nemožné. Je nesmysl obhajovat cenzuru tím že je na něm násilí, rasismus a podobné nesmysly. Ano, podle nás jsou to nesmysly, protože co pamatujeme, tak kdokoliv se nám nelíbil, nebo se nám nelíbilo tak jsme to zablokovali, nebo ještě dřív, jsme se s ním osobně nestýkali. A dotyčný mohl křičet a řvát jak chtěl. Tedy jsme to udělali sami a nemuseli jsme o to žádat a nechávat to za nás dělat cenzora a elfy a jim podobné šmejdy. Proč se nás najednou tedy někdo rozhodnul chránit? Protože nejde o ochranu, ale kontrolu! Jestli je to dáno principy svobodného podnikání, tak celý demokratický systém, založený na svobodě člověka a jeho práv je jen jedna velká lež, je to podvod, který si na lidech doslova vynucuje poslušnost a loajalitu.
 

Mladí lidé si musí uvědomit, že blokace jejich účtu není chyba Facebooku, nýbrž jejich nezkušenost s cenzurou v minulém komunismu.
 
 

Bez komentářů
Návrat na obsah