Jak to může jednou vypadat - Genog

Přejít na obsah

Jak to může jednou vypadat

Zprávy z blízké budoucnosti

Krimi: Policista ve službě zastřelil v sebeobraně muže, který při zatýkání za znásilnění nezletilé dívky usmrtil jednoho rukojmí a vážně zranil dva jeho kolegy. Šetřením bylo zjištěno, že útočník byl cizí národnosti a víry a tím spadal do programu obohacování západních kultur. Policista byl za osobní selhání odsouzen na 15 let odnětí svobody nepodmíněně, protože nebylo možné prokázat, jestli útočník byl v době činu zcela duševně zdráv a zjistit, jak by byl přínosem pro společnost.

Ochrana zvířat: Po dlouholetých aktivitách a protestech veganů a ochránců zvířat pod názvem: „každý, kdo dýchá, žije a kdo žije, má právo na život“, se dostává do Evropského parlamentu novela zákona práv zvířat, která má chránit hospodářská zvířata před jatky a jejich konzumací. S okamžitou platností mají všechna domestikována zvířata právo na svobodný život a stejná práva jako člověk. Srdce vegana je plné lásky.

Soudnictví: Včera byl zproštěn viny muž, který měl původně znásilnit mladou ženu. Oběť totiž nemohla prokázat, že se jednalo o znásilnění, i když došlo k intimnímu kontaktu, při kterém se podle svědku bránila. I když se žena bránila, nebylo možné posoudit, jestli se jednalo o dost účinnou obranu, protože se jí nepodařilo od údajného útočníka odtrhnout a uniknout. Tímto soud nabyl přesvědčení, že se tak mohlo jednat o částečně dobrovolný sexuální kontakt, tedy aspoň v průběhu některých jeho části. Navíc původně útočník utrpěl dvě pohmožděniny a škrábance, které si vyžádaly lékařské ošetření a byla mu od lékaře vystavena neschopenka na dva týdny. Vzhledem k těmto novým skutečnostem, mladá žena musí zaplatit soudní výlohy a útočníkovi za křivé nařčení jako morální újmu trojnásobek jeho měsíční mzdy. Svědci údajného znásilnění ve prospěch mladé ženy, byli potrestáni podmíněným tresty k odnětí 1 roku s odkladem na 3 roky a byl jim uložen peněžitý trest ve výši dvojnásobku jejich platu.

Ekologie: Na Evropské klimatické konferenci, byl pod tíhou klimatické studie žáků ze základní školy vědeckou obcí jednoznačně přijat fakt, že za prudké ochlazení planety nese zodpovědnost člověk a to především dlouholetým používání dusíkatých hnojiv v zemědělství. EU se jednohlasně zavázala, že v dalších měsících budou přijata drastická opatření k omezení produkce a používaní dusíkatých hnojiv a jejich derivátu.

Politika: Poprvé v Evropské historii moderní sociální společnosti byl do Evropského parlamentu zvolen zástupce jiného řádu než primáti. Jedná se o domestikovaného zástupce řádu sudokopytníku, rodu turovitých, plemene Holštýnského, Všichni si slibují od tohoto historického okamžiku vzájemnou užší spolupráci mezi savci, více vzájemného porozumění a empatie. Hlavní náplní práce Tura bude především zajistit levněji dostupné krmné směsi pro všechna turovitá plemena a jako představitel Turu, intenzivnější začlenění této čeledi do společnosti. Po úvodním ceremoniálu Tur slavnostně otevřel památník a uctil oběti jatečného holokaustu, který tu dlouhá desetiletí řádil ještě v minulém století.

Krimi: V loňském roce bylo za trestní činy k odnětí svobody nepodmíněně odsouzeno celkem 8.143 osob. Z toho byli 3 odsouzení za úmyslné zabití, jeden odsouzený za znásilnění, 724 odsouzených za věznení zvířat, 1.126 za křivé svědectví, 586 recidivistu za opakované špatné, nebo neúplné vyplnění daňových formulářů, 1.264 odsouzených za záškoláctví svých dětí, 1.597 za špatné, nebo žádné třídění odpadu a 2.842 za plýtvání energetickými zdroji, především zapnuto najednou víc mediálních zařízení v jedné domácnosti (prokázáno za pomocí HSMS. pozn. red.)
HSMS: home analyzing media system (domácí analyzující mediální systém)
Je systém je povinně zabudován do všech elektronických zařízení, který vyhodnocuje zobrazování relevantních reklam a pozitivních zpráv.

Ekologie: V sledu dalších nezbytných opatření o ochraně životního prostředí a ke snižování dusíkové stopy, se od příštího roku rozšiřuje zákaz urinace v EU ve volné přírodě na všeobecný, tedy i na soukromých pozemcích svými majiteli. Porušení zákazu může být sankciováno až do výše 100.000,- €$, v opakovaných případech i odnětím svobody, nebo propadnutím pronajatého majetku.


Bez komentářů
Návrat na obsah