Novus homo 2.0 - Genog

Přejít na obsah

Novus homo 2.0

Volné myšlenky

I když to vypadá pesimisticky a dokonce šílené, přesto to ber jako optimismus, protože na konci tohoto řádění se svět stane díky zlu lepším, dokonalejším a především zodpovědnějším. Jestliže je pácháno zlo v zájmu vyššího dobra, děje se to tedy pro dobro.

 Lidstvo v dnešní podobě ztrácí mnoho energie tím, že se jednotlivé národnosti snaží udržet svou dominanci. Za těchto okolností nelze lidstvo sjednotit. Aby toho bylo dosaženo, musí se lidstvo semknout, musí se k tomu odhodlat „samo“, že se chce spojit a to je možno jen za pomocí nějaké přírodní katastrofy (supervulkán), nebo válkou. A aby to mělo patřičný efekt a nevymklo se to kontrole, musí být daná katastrofa připravena a dobře zorganizována. Vytvořením jednotného lidstva se pravděpodobně naše civilizace v budoucnu nevyhne. Chce-li člověk překročit svůj práh, nejen jako jednotlivec, ale především celkově jako lidstvo, nebude jiná možnost a proto národnosti, rasy, kultury, víry a závislost na osobním majetku budou muset zaniknout. Zde je možný scénář:
Většinou každého napadne, že restart civilizace je možný jen za pomocí světové války. Jenže každá válka si nese do budoucnosti pocit viny a nadřazenosti, který později vždy vede k polarizaci společnosti, tedy její rozdělení na další sociální a politické fragmenty, každý se svou „zkušeností“ z minulosti, pozici v současnosti a tím i vizí vlastní budoucnosti. Tím by se společnost dostala zase do stejného bodu, ve kterém je dnes, který nikam nevede, je plný rozepře a křivdy, který dál jen plýtvá energií. Byla by vlastně postavena na lži a nesváru, protože každá z účastněných stran, respektive následná vítězná, nebo vítězné mocnosti by si dějiny vykládaly tak, jak jim bude momentální situace vyhovovat, tak jak se to běžně děje dnes. Dějiny proto musí být kompletně vymazány, musí se začít znovu, „od nuly“. Na uvedení lidstva do resetu, který bude možno během několika málo generací plně obnovit, ale už na úplně jiných hodnotách, je možný jen za pomocí řízné přírodní katastrofy. Tam nikde nenastává pocit viny či křivdy, prostě viníkem bude pro budoucnost jen příroda, která panuje nám všem, které jsme sami nedílnou součásti. Jaderná, biologická, nebo chemická válka, je sice schopna zahubil stovky milionu lidí během krátké doby, jenže důsledky zamoření a potřeby pro následné dekontaminace a odklizení těl, by mohly v budoucnu znamenat stigmata, která by znemožňovala nové zřízení společnosti.
S velkou pravděpodobnosti by mohlo jít o supervulán. Supervulkán lze aktivovat úmyslně, tedy ho do jisté míry ovládat a díky počítačovým simulacím lze naplánovat průběh katastrofy, kde bude nejvíc obětí, jak dlouho bude trvat nukleární zima, kde spadne nejvíc sopečného popela, kde bude možno přežít a v jaké kvalitě a podobně.
Je pravděpodobné, že v takovém případě budou na místech, kde se počítá s obnovou civilizace koncentrovány skupiny lidí (většinou v armádním sboru se zbraněmi), kteří budou v době katastrofy dle instrukcí organizovat nejen záchranu obyvatel, ale hlavně jejich sjednocení. Budou mluvit jen jednou řečí a veškeré vybavení bude pouze v jednom jazyce. Dejme tomu, že to bude angličtina, ale angličtina se to už jmenovat nebude, bude jen jeden jazyk, kterým budou mluvit všichni.
Aby se zabránilo v uchování a především šíření minulosti, budou podle dané situace a oblasti vybírání k záchranným pracím a evakuace osoby v určitém věku (především starší, tak od 20 let), kteří se již nevrátí zpět. Ano, myslím si, že budou likvidování a to právě proto, aby nemohli mluvit, jak vypadal svět v minulosti. Jednoduše budou postupně vybírání k těmto akcím lidé v dané věkové skupině (která bude vždy stejná v daném roce, tedy každý, kdo má v tom čase cca 20let), kteří budou následně zlikvidováni. Pak se vedoucí skupiny (jako jediní přeživší) vrátí s tím, že došlo k nějaké místní katastrofické události / nehodě, neměli dost zkušeností …  a všichni zahynuli. Nikdo nebude mít podezření, denně budou umírat desítky a stovky lidí v okolí na důsledky katastrofy a to po několik generací. Nikdo to nebude zjišťovat natož zrovna tohle vyšetřovat, bude nukleární zima, nikdo se nedostane od tábora tak daleko, aby zaručeně přežil. Prostě si na to přeživší zvyknou, aniž by nad tím přemýšleli.
V době katastrofy a možná bezprostředně předtím (pár hodin), vybuchne v atmosféře nad předem určenými oblastmi několik EMP náloží, které vyřadí nejen transformátory velmi vysokého napětí, ale především veškerou jemnou elektroniku, tedy digitální fotoaparáty, kamery, počítače a hlavně mobilní telefony. Nic z toho se nebude moci použít, žádné záznamy jak z minulosti, tak především z průběhu katastrofy. EMP zbraně mají výhodu v tom, že ničí jen elektroniku, bez obětí na životech a materiálních škod. Na druhou stranu, bez jemné elektroniky budou oběti narůstat a to bez použití konvenčního násilí. Budou vyřazeny z provozu lékařské přístroje a celé infrastruktury.
Již předem před řízenou katastrofou budou vytipována města a místa, kde by se mohly urýt lidé a možná i přežít. Tam budou vysílány speciální týmy a přeživší likvidovat jako klaté. Nikdo mimo kontrolované oblasti nesmí přežít, aby nebyla narušena tvorba nové společnosti. Tím se nadále bude snižovat celkový stav populace, respektive bude vyvažován nově narozenými, kteří se již budou rodit a vyrůstat v úplně nové společnosti. Vše bude (možná už je) detailně naplánováno.
Veškeré vědění starého světa bude již předem přeloženo do jednoho jazyka. Veškerá technologie a důležitá zařízení budou zakonzervována ještě před katastrofou a průběžně budou zaváděna do nové společnosti.
Popel na jednu stranu vše vyhubí, ale zároveň se stává tím nejlepším hnojivem pro novou zem, tedy půdu, která byla předchozím zemědělstvím totálně zničena. Nová civilizace ji bude na základě zachovalých technologií postupně maximálně využívat. Bude to nejspíš v době 2 generace po opadnutí největšího působení nukleární zimy, kdy lidé pomalu začnou opouštět novoevoluční střediska, která se na ně promění, protože vlastně budou již obydlena novolidmi, kteří budou mluvit jednou řečí a nebudou stigmatizování minulostí ve formě národů, rasy, kultur, víry a majetku, minulost nebudou už znát, nebudou vědět, co to znamená.
Minulost je motorem budoucnosti. Člověk čerpá z minulosti, aby se dostal do budoucnosti, protože do budoucnosti cestovat nemůže a proto ji nezná. Když se nám podaří změnit minulost tak, aby budoucnost byla stabilní, nemusí se budoucí společnost obávat konfliktů mezi sebou. Technologický pokrok bude pokračovat dál, ale daleko pomalejším tempem. Možná ale díky organickým počítačům nahradí simulace, které homo novus nebude už znát. Člověk technologicky vyspíval převážně proto, že svůj talent a vědomosti používal k ničení a hlavně k uchvácení svého okolí, tedy zkušenostmi, kterými ovládal a podmaňoval druhé.
Bez komentářů
Návrat na obsah