Pravda, fakta, informace - Genog

Přejít na obsah

Pravda, fakta, informace

Volné myšlenky
1 2

Pravda, fakta a informace

Lidé se přou, co je pravda, informace a fakta. Pro lidi zasvěcené, vyvolené, prostě pro ty, kteří tvoří společnost, nezajímá pravda, nebo fakta. Oni potřebují informace o těch, které ovládají, aby jim mohli pravdy a fakta poskytnout.
Pravdy a fakta jsou pro tu šedou anonymní masu, která má zaměstnat nejen jejich mysl, ale hlavně utvářet obraz člověka a společnosti, který je podložen danou pravdou podpořenou fakty a tím dosáhnutí dogmatu, kterým se, aby byl platný, ve společnosti řídil.
Ve zprávách a médiích obecně jde především o pravdy a fakta, i když se nám podsouvají jako informace. Ve skutečnosti to jsou ale sociální a kulturní předlohy, které vznikly na základě informací, které byly analyzovány a následně upraveny a předloženy společnosti jako nové vzorce, kde jsou ukryty vize, kudy se má společnost ubírat a jak má vypadat.
Aby člověk rozuměl, jaký rozdíl mezi těmito třemi veličinami je a jak je vnímat a hlavně vyznat se v nich, musí mít nejprve hodně informací. Musí číst a zajímat se nejen o svůj úhel pohledu, ale vidět a pochopit úhel pohledu i protistrany. Nebýt jen zaujatý svým přesvědčením, jen svým světem myšlenek a hlavně názoru, ale myšlenkově a pocitově se vmísit mezi ostatní. Měl by přitom respektovat názor a myšlenky druhé strany a ostatních a to už jen z důvodu, že to vyžaduje on sám!
Když bude člověk trpělivý a ke svým pocitům a myšlenkám upřímný, uvědomí si, že druhá strana i přesto, že je na první pohled myšlenkově a společensky naprosto rozdílná, přesto se v mnoha aspektech shodují. Takto lze docílit vědomého stavu, že veškerá pře je hloupá a zbytečná. Že společnost není rozdělená, ale že je rozdělována.
To je ale pro ty, kteří vytvářejí pravdy a fakta nebezpečné a proto vytvářejí prostředí chaosu, které zapříčiňuje rozepře ve společnosti. Ničí se tím jednota a pospolitost většiny, protože ovládat celou masu lidí jde nejlépe tak, že je postavíte proti sobě a zprávami jejich spory kontrolujete. Vytváříte pravdy a fakta, která sbíráte z informací o náladě těch, které ovládáte.
 Pravda není jenom jedna!

 Pravda u každého člověka vypadá jinak. Každý ji vidíme ze svého pohledu a to, co vidíme a je nám nejblíž, je naše pravda. Se vším, co tady uvidíte, nemusíte souhlasit, stejně tak můžete cokoliv vzít za svou pravdu. Naše zdroje neuvádíme, nikomu tohle nejsme povinni.
 
  Pravda je něco jako pro fyzika například neutrino, které sice je, ale skoro nic o něm nevíme, je velmi malé a vzácné protože se špatně detekuje, pro geologa je pravda něco jako silikát perovskite, který ještě nikdo neviděl, ale o kterém se domníváme, že existuje hluboko pod povrchem země, ale ve své původní podobě ho pravděpodobně nikdy nespatříme, protože na povrchu země je podle vědců nestabilní. Pro biologa je pravda jako rébus podstaty živé buňky, tedy odkud se vzal život samotný, pro chemika jako kámen mudrců a pro teologa otázka existence Boha, respektive jeho podoby, nebo jak by ho měl člověk správně vnímat. Všichni hledají tu pověstnou „boží částici“, která by vše na tomto světě i ve vesmíru dala do pořádku, tedy vše vysvětlila, dala do jasných a srozumitelných souvislostí a my konečně se mohli věnovat sami sobě, protože naše budoucnost i budoucnost celého světa závisí od nás samotných a ne od těch druhých! Jsme jí schopni vůbec někdy najít? A když, budeme jí schopni v tomto světě, ve kterém žijeme pochopit a přijmout?
 
 Pravda rozděluje i ty nejlepší přátelé a spojuje lotry, kteří jí zneužívají k ovládání mas. Pravda je to, co jedněm lidem zatemňuje mysl a druhým dodává euforii a právě z těchto iluzí se mezi sebou pouští do krvavých bitev, kde bratr nezná bratra a přítel přítele. Na světě jsou jen fakta, jako například: Zeman vyhrál volby, 1. Světová válka, 2. Světová válka, Trump je prezidentem USA, Putin Ruska, …… Ostatní guláš kolem toho jsou jen pravdy, lži, konspirace, „já jsem slyšel, četl, si myslím“ a vše co chcete (krom faktu, protože s tím se přirozeně oponent nechce smířit). Jsou vpuštěny mezi lidi, aby si každý z nich vybral, co kdo chce. Každý danou událost vidí ze svého osobního pohledu, což znamená tak, jak a co je každému celkově nejblíž, sympatické (na základě jeho pohledu získaných informací), věrohodné. Platí to naprosto bez výjimek pro všechny!

 
Pravda není jenom jedna!Bez komentářů
Návrat na obsah