Úvod - Genog

Přejít na obsah

Úvod

Falešní proroci


Tímto seriálem chceme poukázat na lidské ikony posledních let, které si naše společnost jaksi vypěstovala a udělala z nich lepší lidi, kteří by měli být příkladem pro celé lidstvo. A protože se opíráme o Bibli, nazveme je proroky moderní doby (falešné proroky). I v dobách Biblických byli proroci, jako je například Ezekiel, Jeremiáš, nebo nejslavnější Mojžíš, ale o nich víme jen to, co nám zanechala přes 3000 let stará Bible. Bylo to už dávno a dnes nikdo neví, jak doopravdy žili a jak vypadali, tak je proto nemůžeme dnes soudit a proto jim taky necháme svou autenticitu. Ale o moderních prorocích toho víme poměrně dost, víme, jak vypadali, jak žili, jaký měli hlas a hlavně se ví o temných stránkách jejich osobnosti, které z nich dělají obyčejné lidi v úplném rozporu se „skutečností“, kterou nám předkládají masmédia. A někteří jsou doslova zrůdy.
Proč se tedy na ně pohlíží jako na lepší lidi (lepšolidi) a proč je doslova musíme díky masmédiím takto brát?
Je zarážející fakt, že většina z nich jsou v podstatě asociálové, tedy lidé, kteří nerespektují, nesouhlasí a rebelují proti danému společenskému systému a zároveň vyžadují, aby byli poslušní tomu jejich! Říkají si revolucionáři, ochránci lidských práv, humanisté a jde jim jen o převzetí moci a následně nastolení své vlastní diktatury, nebo tím otevírají dveře různým korporacím, které potom vykořisťují danou zemi. Protestují proti zaběhnutým pravidlům a to i tam, kde nejsou doma. Například Gándhí protestoval a organizoval nepokoje v jižní Africe (tč. Britská kolonie) jen proto, že Natalská vláda chtěla Indům odebrat hlasovací právo! Po svém úspěchu pak nastolují svůj obraz společnosti a vyžadují aktivní účast, tedy prosazují svou vizi na úkor ostatních. Dělají to samé, za co svrhli své předchůdce! Násilnou, nebo jinak nátlakovou formou vnucují společnosti svoji ideologii, agresivně, mnohdy zkresleně a emotivně poukazují na nedostatky momentálního zřízení a pokouší se na svou stranu strhnout co nejvíce obyvatel.
Establishment za pomocí mediálního mainstreamu o nich bez ostychu mluví jako o morálních autoritách. Pojďme se tedy na ně podívat z jiného úhlu tak, jak je mnozí ještě nikdy neviděli, vidět jejich druhý život, který je v úplném rozporu s tím, co vidíme v hlavním mediálním proudu.
Návrat na obsah