Viktoria vs Greta - Genog

Přejít na obsah

Viktoria vs Greta

Ekologie
Viktoria Grant vs Gréta Thunberg

Proč někteří spasitele společnosti a světa dostanou v mainstreamu více místa než ostatní, na které se nejen zapomene, ale ani nikdo se nedozví, že existují, byť mají stejný zájem, udělat svět lepším. Stejně to tak platí o politicích a odkrývači pravd. Někteří dostanou v médiích víc prostoru a tím lépe vniknou do podvědomí lidí a ti druzí se dostanou maximálně do bulváru a tím budí nedůvěryhodnost a opovržení. Přitom se stává, že ti zapomenutí nesou daleko závažnější zprávy a poselství, než ti, co se na jejich místě vyhřívají na výsluní prestiže.

 
Nenajdeme lepší názorný příklad tohoto fenoménu, než na dvou dívkách, Greta Thunberg a Victoria Grant.

 
Viktoria Grant, dvanáctiletá dívka z Kanady, která před cca 7 lety „sama odkryla“ úmyslné zadlužování státu bankami, za pomocí politiků, kteří jim to umožňují. Na druhé straně klimatická aktivistka, dnes šestnáctiletá Greta Thunberg s aspergerovým syndromem, která se jednoho dne sama od sebe rozhodla zachránit planetu od škodlivého CO2. Nemá smysl rozebírat, jestli se jednalo o individuální aktivitu, nebo je někdo popostrčil a zneužil jejich dětskou nevinnost. Tady jde o úplně jinou rovinu a to, že o „objevu“ Victorie se v podstatě nediskutuje a nikdo nedělá žádná opatření, namísto Gretu zná dnes již každý školák základní školy a jestli to tak půjde dál, vrátíme do doby, kdy člověk ještě neznal oheň. A přitom „objev“ Victorie je daleko závažnější, jelikož ekologie se stala novým eldorádem pro byznys všeho druhu, který kryjí především banky.
 


 Zato Gréta bojuje za změny klimatu, které podle pseudovědců způsobuje především člověk. A protože je lidí cca 7,5 miliardy stává se tím lukrativnějším produktem. Kdybychom zdanili necelé procento těch, co vlastní cca 99% veškerého majetku, nebyl by to takový balík, jako když vydaníte 99% těch, co dohromady nevlastní ani to jedno procento veškerého majetku, ale vyprodukují obrovské množství produktů a služeb, které si navzájem kupují. Tato gigantická masa vyprodukuje tolik obchodu, že zabezpečí té bezvýznamné menšině neomezenou vládu nad celým světem a to systémem daní, úroků a regulací všeho druhu.

 
 Jsme okrádání bankami a zkorumpování politici tomu pomáhají a to je něco, co se nesmí říkat moc nahlas. Na druhou stranu jsme ubezpečování výzkumy o změnách klimatu člověk, který spěje ke katastrofě. Nikdo z těchto fanatiků nehledí na fakta z minulosti a nechce nad těmito tématy diskutovat. Směr byznysu je jasně daný a cílem je začlenit ekologii jako komoditu, která se stane zájmem obchodu za účelem zisku. Každý produkt, tedy jako materiální, nebo jako služba podlého tzv. EKO daní. To vše se odráží na cenách, které se samozřejmě zvedají. Zvedání cen má za následek umělé zvedání životní úrovně a tím zvýšení produkce. To vše ještě více zatěžuje životní prostředí, ale to už nikoho nezajímá, protože myšleno zákony byznysu, finanční zisk a tedy ekonomická prosperita je evidentní. Laicky řečeno, čím více lidí, co si může dovolit koupit více věcí, tím víc se vybere na daních a taky ekodaních.
 

 27.4.2012 měla Victoria Grant projev na konferenci o veřejném bankovnictví ve Philadelphii v USA. Dodnes nikdo nepaluje na stav bankovnictví. Na jednu stranu mainstream odvrací pozornost, na druhou tomuto systému pomáhá a vnucuje paradigma, že být zadlužený je v pořádku, normální, ba dokonce žádoucí společenskou normou.

 
 Na videu na světové konferenci o klimatu v Polských Katovicích 12.12.2018, měla Gréta Thunberg proslov, z kterého člověka zamrazí. Není to ale klima, co člověka šokuje, protož o ně už slyší samé špatné zprávy, již několik let. Ani to, že to říká dívky s mentální újmou. Jde o to, co ta malá autistická dívky říká. To co říká, není z její hlavy. V závěru jsou to podmínky, které požaduje. Bylo jasně dáno najevo, že jde o jasné stanovisko a
 
 
Tohle není výsměch autistické Grétě, ta dívka je u nás obětí zrůdného systému postaveném na povrchnosti, lží a manipulace za účelem zisku. Je to apel na všechny, kteří vědomě zneužívají nejen její postižení, ale především dětskou nevinnost. Není horší zločin na světě, když se druhý obohacuje na dětském utrpení. A Gréta jednou trpět bude. A ti, co to dělají nevědomě, v domnění, že vše, co k ním promlouvá je pravda, jsou odpovědnými společníky také, protože děti, mají mít dětské starosti a ne být nucené řešit problémy dospělých, tedy především odborníku a politiku.


comments powered by Disqus
Návrat na obsah