Volby EU 2019 - Genog

Přejít na obsah

Volby EU 2019

Volby


 Kdyby EU byla opravdu demokratická a svobodná, nechala by více prostoru k diskuzi a pluralitě názoru a především ty, které jsou prospěšné ro její obyvatele je zaváděla do praxe. Místo toho nálepkuje kritiky Evropské unie a jejich představitelů populisty, rasisty, xenofoby, nebo dokonce fašisty, i když ve své podstatě EU fašismus sama vytváří. Místo toho, aby byla prospěšná svým obyvatelům, vytváří výhodné podmínky pro konglomeráty, které získávají moc nad samotnou unii, kteří dělají z obyvatelů otroky. EU se za pomocí represí snaží zachovat svou funkčnost, což nemá s principy demokracie a svobody jako takové již nic společného, stává se z ní tímto diktátorské zřízení, budící ne respekt, ale strach. Neustálými zákazy, příkazy a omezeními sama ztrácí své hodnoty, jako jednotného a svobodného společenství. Ve společnosti, kde jsou hlavním kritériem k sjednání poslušnosti a pořádku represe, dříve či později dojde k jejímu samotnému zániku, většinou s katastrofickými následky.
 
 Kandidát, který je pro zachování EU je pro tento stát nebezpečný, především zkorumpovaný bezcharakterní darebák, stejně tak najivec, který hlásá, že EU je třeba reformovat. EU nelze již reformovat, rozhodně ne na stávajících zkorumpovaných základech. EU je třeba pohřbít bez výčitek svědomí a emocí. Jistě si všímáte, že je před volbami do EU parlamentu a i když se unie otřásá v základech a je již veřejně přípustné, že může dokonce zaniknout, přesto se pořád schvalují zákony a pakty, jako by měla fungovat dál. A většinou jde o úmluvy přímo ohrožující svobodu každého státu unie, jeho svrchovanost. Vše se děje rychle, jako by už nebyl čas. Jestli EU zanikne, tak tohle se bude zase muset všechno zrušit, ale bude to možné? Nebo se zachová to, co se někomu bude hodit a přitom tím ohrozí své sousedy, nebo dokonce ostatní státy? Jaký význam bude mít v tom případě její zánik a komu to pomůže? Myslí někdo na tohle? Proč se ještě o věcech a hlasuje a schvaluje, když výsledek je „nejistý“? To znamená, že buď se ví, že i po volbách se nic nezmění, nebo si to nikdo nepřipouští, nebo jsou naprosto arogantní. Nejde přece o obecní volby v zapadlé Lhotě, ale o mechanismus, který ovlivňuje celý kontinent se stovkami milióny obyvatel.
 Ať už je skutečnost jakákoli, znamená to, že stávající vedení Evropské unie je bez sebemenší sebereflexe, že jsou v ní egoistické zkorumpované osobnosti hájící jen svoje osobní zájmy, bez jakéhokoliv svědomí a zájmu o občany Evropy. A Evropany myslím opravdové Evropany, ne ty, které Bruselští mocipáni si sami za Evropany určí na základě zákonů a norem, které si schválili mezi sebou, bez obyvatel Evropy, tedy například bez referenda! A tohle nejde změnit výměnou několika poslanců. EU je korupcí prorostlé monstrum, a jestli má být Evropa svobodná, musí EU jako politické zřízení zaniknout. A jediný kdo to dokáže, jsou její samotní obyvatelé, tedy ti opravdoví Evropané. Je jich totiž pořád ještě dost.


Bez komentářů
Návrat na obsah